OWR Kobylnica strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

O jednosce

 

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy jest placówką opiekuńczo-wychowawczą łączącej działania socjalizacyjne i interwencyjne z liczbą 20 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych. Placówka jest wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych pod pozycją numer 34 w części A tego rejestru. Placówka w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.  
Uchwałą Nr XXVI/205/III/2009 z dnia 21 listopada 2012 r. Rady Powiatu Poznańskiego Ośrodkowi Wspomagania Rodziny w Kobylnicy został nadany nowy statut. Jest to związane z tym, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe standardy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych określonych w ustawie z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych o instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Ze struktury organizacyjnej Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wyłączono ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkania chronione, które tworzą odrębną placówkę organizacyjną pomocy społecznej pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.
Opieka nad dzieckiem w placówce jest tak zorganizowana, iż w placówce na pobyt całodobowy nie przebywa więcej niż 28 dzieci w wieku powyżej 10 lat. Podstawowym ogniwem,
w którym odbywa się praca z dzieckiem jest mieszkanie dla dzieci. W każdym z 14-osobowych mieszkań dla dzieci pracuje 2 wychowawców. W każdym z mieszkań znajdują się po 4-miejsca na przyjęcia wychowanków w trybie interwencyjnym.
Żywienie dzieci zlecono zewnętrznej firmie cateringowej. Obiady są dostarczane do kuchenek w mieszkaniach dla dzieci w specjalnych pojemnikach-termosach. Kuchenki w mieszkaniach są zaopatrywane w żywność na pozostałe posiłki (śniadania, II śniadania, podwieczorki i kolacje).   Posiłki te przygotowują wychowawcy z dziećmi w zakresie, jaki dopuszczają przepisy o bezpieczeństwie żywności. Ten sposób organizacji wyżywienia umożliwia całodobowy dostęp dzieci do napojów i posiłków.
Wyżywienie dostosowane jest do potrzeb rozwojowych oraz wieku dzieci.
Rozkład dnia przewidziano w ten sposób, iż w godzinach przedpołudniowych od godz. 6.00 do 8.00 pracuje 2 wychowawców na 2 mieszkania. Dzieci wstają z łóżek w sposób zindywidualizowany, w zależności od godziny rozpoczęcia zajęć w szkole. Po południu od godz. 13.00 do godziny 22.00 dyżur pełni 2 wychowawców po jednym w każdym z mieszkań, z grupą liczącą nie więcej niż 14 wychowanków. W godzinach dopołudniowych od 8.00 do 13.00 dyżur pełni jeden wychowawca. Praca wychowawców uzupełniana jest przez wolontariuszy.
W godzinach od 22.00 do 6.00 pełni 2 wychowawców po jednym w każdym z mieszkań.
Przez pięć dni w tygodniu się indywidualna terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia logopedyczne.
Placówka prowadzi grupy wsparcia dla rodziców. Zajęcia odbywają się w soboty. Co drugi tydzień uczestniczą rodzice dzieci z przyjętych w trybie interwencyjnym, a raz w miesiącu rodzice dzieci pozostałych dzieci. Pedagog, psycholog prowadzą też terapię indywidualną przeznaczoną dla rodziców oraz poradnictwo rodzinne.
Opiekę zdrowotną dzieciom zapewnia Przychodnia Lekarza Rodzinnego, mieszcząca się w Kobylnicy. Dzieci korzystają też z pomocy lekarzy-specjalistów. W zależności od potrzeb są dowożone do Swarzędza lub do Poznania.
Dzieci otrzymują co miesiąc kwotę do własnej dyspozycji, zróżnicowaną ze względu na wiek. Kwota ta mieści się w granicach między 9, a 80 PLN.
Każde dziecko ma zapewniony dostęp do nauki. Szkoła Podstawowa znajduje się w Kobylnicy w pobliżu placówki. Do szkół gimnazjalnych w Swarzędzu dzieci dojeżdżają bezpłatną komunikacją miejską. Do szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie Swarzędza i Poznania wychowankowie dojeżdżają samodzielnie. Placówka ponosi koszty dojazdów dzieci do szkół oraz ponosi odpłatności za dzieci przebywające w internatach. Dzieci mają zapewnioną pomoc w nauce poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych niwelujących deficyty szkolne. W wyrównywaniu deficytów szkolnych pomagają także wolontariusze.
            Każde dziecko wyposażone jest w odzież stosowną do wieku, indywidualnych potrzeb oraz do pory roku. Wychowankowie zaopatrują się w odzież wychowawcy w obecności wychowanków w sklepach. Starsi wychowankowie dokonują samodzielnych zakupów odzieży i obuwia.
           Podopieczni otrzymują także środki higieny osobistej z zależności od indywidualnych potrzeb.
            Odzież osobistą starsi wychowankowie sami piorą w pralkach automatycznych, natomiast młodszym dzieciom pomagają w tym zakresie wychowawcy.
Pościel i ręczniki prane są przez firmę zewnętrzna.
            Lekarstwa przepisane przez lekarza wydawane są przez wychowawców pełniących dyżur w grupie wychowawczej wg specjalnej karty wydawania leków. Każdy fakt podania leku jest w niej odnotowywany. Karty te są rozpisywane przez pielęgniarkę, która prowadzi nadzór nad wydawaniem leków.
Placówka stara się skutecznie organizować wychowankom czas wolny. Dzieci organizują imprezy wewnętrzne, takie jak: bale karnawałowe i zabawy andrzejkowe, imprezy wigilijne i inne. Dzieci organizują uroczystości imieninowe i urodzinowe.   
            Wychowankowie systematycznie odwiedzają kina, teatry i imprezy muzyczne. Odwiedzają muzea i ogród zoologiczny. Na prowadzenie ciekawych zajęć rekreacyjnych pozwala taki sprzęt, jak własne rowery i kajaki oraz sprzęt biwakowy. Co roku dzieci uczestniczą w spływach kajakowych weekendowych i wakacyjnych.
W zimie dzieci młodsze uczą się pływać, a starsze doskonalą umiejętności pływackie na pływalni krytej w Swarzędzu i Koziegłowach.
            W każdym z dwóch mieszkań dzieci dysponują minimum trzema komputerami z dostępem do internetu oraz mają dostęp do dekodera telewizji satelitarnej. Internet jest zabezpieczony programem „Cenzor” przed dostępem dzieci do treści szkodliwych dla dzieci, a dekodery wyposażone są blokady rodzicielskie, które ograniczają dostęp dzieci do programów dla dorosłych
Placówka mieści się w Kobylnicy k/Poznania w gminie Swarzędz. Kobylnica jest dużą wsią leżącą ok. 12 km na północny wschód od centrum Poznania przy byłej drodze krajowej nr 5 prowadzącej z Poznania do Gniezna i magistrali kolejowej Poznań-Inowrocław. 

 

 


Dane teleadresowe

Ośrodek Wspomagania Rodziny
ul. Poznańska 91
62-006 Kobylnica

Regon 000232791 NIP 777-17-90-937
Telefon: 0/61/8150108
Telefon: 0/61/8150040
Telefon: 0/61/8150042

E-mail: owrkobylnica@powiat.poznan.pl
www.owrkobylnica.powiat.poznan.pl

Rachunek bankowy OWR Kobylnica
42 10301247 00000000 79219002
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
Oddział w Poznaniu, Poznań, Plac Wolności 4 Drukuj | Historia zmian


oprogramowanie biuletynu informacji publicznej - bip.e1.pl CSS2 Valid XHTML Valid